Sürdürülebilir yaşam için 23 bin ağaç dikildi

BSH Türkiye, gelecek ne­sillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle 2002’de başlattığı Gelenek­sel Ağaç Dikim Etkinliği’nin 21’incisini gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Tekir­dağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde­ki ormanlık alanda 2 bin 23 yeni fidanın dikimi gerçek­leştirildi. Toplam 23 bin 123 ağacın sonuncusu, geleceğe olan umudu tazelemek üze­re depremzede çocukların da katıldığı etkinlikle dikil­di. Tekirdağ’da yapılan ağaç­landırma çalışmasıyla 21 yıl­da 8 bin 300 ton karbon salı­mı engellendi.

Etkinlikte konuşan BSH Çamaşır Makinesi Fabrika­sı Direktörü Serkan Öztürk, “Büyük BSH Ailesi olarak yaralarımızı birlikte sarmak için her gün var gücümüzle çalışmaya, deprem bölgesin­deki ihtiyaçları tespit ede­rek bölgedeki yaşamın sür­dürülebilirliğini artırmak ve uzun vadeli çözümler sağ­lamak üzere hizmet verme­ye devam ediyoruz. Bu zor­lu günleri birlikte atlatacağı­mıza olan inancımız sonsuz” dedi.

2020’den beri karbon nötr olarak faaliyet gösteriyoruz

56 yıldır insanı, toplumu ve çevreyi odaklarına ala­rak her adımla dünyanın ge­leceği için yatırım yaptıkla­rını belirten BSH Soğutucu Fabrikası Direktörü İrfan Akın ise “Gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün ver­meden bugünün ihtiyaçları için her gün aynı heyecan­la çalışıyoruz. 2020’den be­ri karbon-nötr olarak faali­yet gösteriyoruz. ‘2030 yı­lında yüzde 100 yeşil enerji’ hedefimize ulaşma yolcu­luğumuzda, ‘Gelecek nesil­lere bıraktığımız dünya, en büyük mirasımız olacak’ dü­şüncesiyle hareket ediyo­ruz. Etkinliğimizin 21’inci yılında Çerkezköy’de 23 bin 123’üncü ağacımızı çocukla­rımızla beraber dikerek ge­leceğin korunmasına katkı sağlamak için bulunuyoruz. Yarınlarımız için tüm gücü­müzle çalışmaya devam ede­ceğiz” diye konuştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir