“Marmara depremine hazırlanmalı”

Anadolu Sigorta Genel Mü­dürü Mehmet Tuğtan, şubat ayında gerçekleşen depremlerin sigortanın önemini bir kez daha hatırlattığını söyledi. Alınma­sı gereken önlemleri hatırlatan Tuğtan, “Uzun yıllardır uzman­ların uyarıları doğrultusunda ge­çekleşmesi beklenen Marmara depreminin, ülkemizin en yük­sek nüfus yoğunluğuna sahip İs­tanbul, Bursa, Kocaeli gibi şe­hirleri büyük oranda etkileme­si bekleniyor. Depremle birlikte tsunami, su baskını, sel, baraj taş­ma, yangın ve patlamalar, güven­lik zafiyetleri gibi riskler söz ko­nusu. Sigorta sektörü mali olarak bu depremi üstlenebilecek gü­ce sahip olsa da şirketlerin kriz senaryolarıyla hızlı müdahale noktasında da hazırlıklı olması çok önemli. Bu çerçevede Ana­dolu Sigorta olarak deprem se­naryolarına dayalı, “insan odak­lı” bir programla hazırlıklarımızı tamamladık. “Marmara Depre­mine Hazırlık Değerlendirme­si” kapsamında danışmanımız ile birlikte müdürlüklerimizle görüşmeler yaptık, mevcut sis­temler ve dokümantasyonu göz­den geçirdik, verileri analiz ettik. Bunların neticesinde oluşturdu­ğumuz 9 odak alanı kapsamında projelerimiz devam ediyor” dedi.

Kahramanmaraş depremi ger­çekleştiğinde Anadolu Sigor­ta’nın 11 ilde 171 milyar TL te­minatı bulunduğunu kaydeden Tuğtan bugüne kadar 2 milyar TL’nin üzerine tazminat öde­diklerini ve ödemelerin devam ettiğini söyledi. Tuğtan, sektör­de depremden en fazla etkile­nen branş olan yangın branşın­da, ödenen hasarın yüzde 26’sı­nın Anadolu Sigorta tarafından karşılandığını da vurguladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir